konkursy na stanowiska dydaktyczne ITiE

Dyrektor Instytutu Technologii i Edukacji ogłasza konkursy na stanowiska dydaktyczne (ogłoszenia konkursowe w załączeniu). Termin składania ofert: 15.08.2014r. Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie lub przesłać na adres: Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2 blok G pok. 107-10. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 30.09.2014r.

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Brak informacji o decyzji jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury.

Materiał w TVP Szczecin

Inżynieria Materiałowa Politechniki Koszalińskiej w TVP Szczecin.

Zapraszamy do obejrzenia materiału od minuty 09:35 do 12:08.

NOWOŚĆ!!!!